Co již máme za sebou

Rok 2004

Na setkání v Dobřichovicích byly nejvýraznější novinkou stanice Svor a Bělá pod Bezdězem, jejichž autorem je David Strupp. Významné jsou tyto stanice pro nás především proto, že se jedná o modely skutečných stanic téměř v neredukované délce. Přibyla také skrytá stanice Šumperk. Na celoklubovém setkání s výroční klubovou konferencí v Novém Boru přibyla skrytá stanice Výpravčice Pavla Štěpánka. Tím má naše hlavní trať dva pomyslné konce a stanice Bělá již nemusí simulovat neexistující konec trati.

tt-csd_historie2_2004-1 tt-csd_historie2_2004-2

tt-csd_historie2_2004-3
Premiérové žst. Bělá pod Bezdězem, žst. Svor (Dobřichovice 2004) a sst. Výpravčice (Nový Bor 2004).

Rok 2005

Přibyly malé lokálkové stanice. Tím jsme se dostali do stádia, kdy jsme schopni modelovat poměrně rozsáhlý úsek skutečné železniční sítě a na ní zorganizovat dostatečně bohatý a pestrý provoz. Co nám ale pomalu začíná chybět, je dostatek personálu pro obsluhu všeho, co jsme schopni do provozu začlenit.

Kromě setkání v Zákupech a Novém Boru jsme předvedli dobovou oslavu „Slavných májových dní” na našem modulovém kolejišti jako součást 6. TT víkendu ve Všestarech.

tt-csd_historie2_2005-1
Parní kavalkáda ve Svoru (Zákupy 2005).

Rok 2006

Na setkání v Zákupech byly hlavní novinkou vozové karty, nákladové listy a dosud nejrealističtější nákladní provoz. Naopak 7. TT víkendu ve Všestarech jsme se účastnili jako součást prezentace pro veřejnost a tomu jsme přizpůsobili náš provoz — tedy žádný grafikon, žádné vozové karty, hlavně aby se neustále něco hýbalo. Na podzim jsme se do Všestar vrátili. Malé provozní setkání se tentokrát uskutečnilo přímo v prostorách prodejny DELTAX – k převeliké radosti pana Holuba. Stísněné prostory i přítomnost nakupující veřejnosti jsme přestáli bez větší újmy na modulech, vozidlech nebo ostatním vybavení.

tt-csd_historie2_2006-1
Žst. Bělá pod Bezdězem (Všestary 2006).

Rok 2007

Do roku 2007 již vstupuje sekce TT-ČSD s rozsáhlým provozním vybavením.

  • Máme již solidní množství modulů – traťových i dopraven.
  • Daří se nám udržet velice solidní poměr traťových modulů a dopraven a tím slušné délky mezistaničních úseků.
  • Velká část modulů se dostává ze stádia „doba ledová” do koukatelné a fotitelné podoby.
  • Sekce se nenásilně rozděluje na modeláře zajímající se o hlavní a vedlejší trať.
  • Díky Petrovi Novotnému máme velice zajímavé grafikony a turnusy pro strojvedoucí.
  • Díky Jirkovi Pouchovi máme fungující systém nákladní dopravy, včetně fungujících vozových karet a nákladových listů.

V Zákupech jsme poprvé přivítali hosty z Německa včetně jejich modulů. Realizovali jsme i čilý mezinárodní provoz (část provozu ČSD jsme si plánovali sami, část DR si připravili samostatně zase němečtí kolegové). O halu jsme se dělili také s kolegy ze sekce N-Scale.

Ve Všestarech na 8. TT víkendu jsme zase jezdili pro veřejnost jen „na dobré slovo”. Předvedli jsme zajímavý layout, kdy se ve Svoru křížila hlavní trať a lokálka. Vlaky skutečně jezdily z Týniště na jednom konci lokálky přes Svor na opačný konec do Nového Oldřichova.

Rok jsme zakončili účastí na tradičním setkání v Rossweinu v Německu. Pečlivým přípravám našich modulů na toto setkání jsme se věnovali na stavebním setkání v Žamberku.

tt-csd_historie2_2007-1

Rok 2008 – 2009

V těchto letech jsme upadli do jistého stereotypu co se setkání týče. Na jaře to byly již tradičně Zákupy, na podzim návštěva v německém Rossweinu. Setkání bylo zaměřeno na osobní dopravu a bylo tím pádem do jisté míry odlišné od předchozích. Ukázalo se, že ani osobní doprava není jen prosté „posílání” vlaků.

Zákupy 2009 byly spojeny s celoklubovou výroční konferencí. Poprvé od uvedení do provozu chyběla odbočná stanice Svor. Nahradila ji nová odbočka Chlum. V Rossweinu byly významnými novinkami naše zatím největší stanice Rumburk Davida Struppa a také modul Litického kopce Pavla Bureše pro změnu nivelety trati z 1300mm na 1000mm.

tt-csd_historie2_2008-3 tt-csd_historie2_2009-1

tt-csd_historie2_2009-2 tt-csd_historie2_2009-3
Žst. Rumburk a Litický kopec (Rosswein 2009).

Rok 2010

Rok jsme zahájili již tradičním setkáním v Zákupech — reportáž, kterou připravil Dano Martanovič, je tentokrát netradičně zpracována na serveru railnet.sk. Vrcholem sezóny bylo setkání v Rokytnici v Orlických horách — první skutečně od začátku plánované mezinárodní setkání organizované sekcí TT-ČSD v České republice. Již od úplného začátku s námi jezdí kamarádi ze Slovenska, ale ty jaksi z historických důvodů nebereme jako zahraniční účastníky. Na rokytnické setkání jsme se připravovali na pracovním setkání v Černožicích doplněném maličkým provozním layoutem. Černožické setkání se na podzim opakovalo — tématem byla příprava vozidel. Rok jsme zakončili, tentokrát menší účastí, v Rossweinu.

tt-csd_historie2_2010-1

Rok 2011

Stav sekce na začátku roku 2011

  • Ačkoliv stále diskutujeme o systémech nákladní dopravy, myslím, že jsme někde úplně jinde než jsme byli na začátku. Stále je co zlepšovat, nápadů je stále mnoho.
  • Aby byl provoz (zejména ten nákladní) co nejpohodovější, začali jsme vážně uvažovat o technické přejímce vozů. Přípravě vozů jsme věnovali další setkání v Černožicích. V Zákupech jsme vyzkoušeli, jak se díky přejímce podařilo provoz zlepšit a utlumit problémy se spřáhly.
  • Máme již také dostatečné množství členů, takže setkání netrpí nedostatkem personálu.

Zákupské setkání nelze označit jinak než jako pětihvězdičkové. Setkání se neobyčejně zdařilo, vše fungovalo jak mělo a užít si ho musel opravdu úplně každý. Premiéru měly dvojkolejné moduly, včetně skutečně dvojkolejně provozovaného úseku Rumburk — Svor, který se podařilo navrátit k plnohodnotnému Zababovskému životu. Pohoda se pak opakovala na setkání v muzeu cukrovarnictví v Dobrovici, kde byla tématem probíhající řepná kampaň. V Milevsku jsme oslavili 10 let Zababova. Bohužel, zde se začalo ukazovat, že celoklubová setkání v této podobě většině členů sekce nevyhovují. Špatnou náladu z předchozí akce jsme si spravili na setkáních v Jaroměři, v nové klubovně JaroMo, a tento rok již podruhé v Dobrovici. Vánoční dárek v podobě rolloutu Brejlovců v měřítku TT jsme si pak předčasně nadělili v německém Rossweinu.

tt-csd_historie2_2011-2 tt-csd_historie2_2011-3 Žst. Skovice (Dobrovice IV. 2010) a žst. Svor (Rosswein 2010)

Rok 2012 – 2013

Obecně lze konstatovat, že v této době bylo už pro velikost TT dostatek setkání u nás i v zahraničí a většina členů si již musela vybírat, kterého setkání se bude účastnit. Posuďte sami:

Tak, jak se rozrůstala naše členská základna a jak se zvětšovaly příležitosti k modulářským setkáním, tak se také více a více projevovala názorová různorodost. Stejně tak jsme se od ostatních sekcí lišíli i v názoru na tradiční realizaci celoklubových setkání s menšími layouty. A tak se stalo, že naše účast na celoklubovém setkání v Milevsku byla opravdu jen symbolická.

tt-csd_historie2_2012-1
Rumburské depo (Zákupy 2013)

tt-csd_historie2_2013-2
Kouřim (Malé Svatoňovice 2013)

Rok 2014

Na začátku roku jsme úspěšně zvládli Zákupy. Ovšem Rokytnice v Orlických horách se ukázala přece jen tvrdším oříškem. Euforie z toho, jak bude dlouhé setkání za pár dní dovolené báječné, se rozplynula pod tlakem a náročnosti příprav. Nová pomůcka — diskusní fórum Zababova — pak zaznamenala i několik ostřejších přestřelek. Výrazně tak ubylo sil a ochoty ke stavebnímu setkání v Jaroměři.

Abychom nebyli jen sebekritičtí, v Rokytnici se nám podařilo realizovat zatím asi nejdelší ryze provozní setkání. Trvalo celých 9 dní. Ukázalo se ale, že taková délka je již příliš náročná. Cena setkání, množství času mu věnovaného i samotná fyzická náročnost setkání ukázaly, že 9 dní je již moc.

Vzájemné už velmi rozdílné pohledy na věc se nakonec ani v Rokytnici ani po ní nepodařily sladit, takže se část členů rozhodla založit sekci TT-Provoz. Nezbylo než všem našim členům přecházejícím do této nové sekce poděkovat za odvedenou práci ve prospěch sekce TT-ČSD a popřát jim hodně zdaru v sekci nové.

Na podzim proběhlo nejprve setkání v Napajedlech, to ale spíše patřilo již nové sekci TT-Provoz. Dále patinovací workshop v Jaroměři a nakonec tradiční setkání v Dobrovici pod taktovkou agrární frakce.

tt-csd_historie2_2014-2
377.0512 rozjíždí na zákupském setkání 2014 poštovní a spěšninovou raketu (Sn 5100) v 1.01 hod modelového času z 1. SK žst. Svor na poslední úsek do Rumburka.

2015

Do roku 2015 jsme vstoupili — věrni tradici — v jarních Zákupech. Setkání se povedlo zorganizovat i ve výrazně obměněném organizačním týmu sestaveném jen z členů sekce TT-ČSD. Nebylo to jistě bez chyby, máme co zlepšovat, ale ukázalo to životaschopnost sekce i po oddělení sekce TT-provoz.

tt-csd_historie2_2015-1
Obrázek ze Zákupského setkání ze stanice Bělá pod Bezdězem, která roste Petrovi Novotnému pod rukama do nebývalé krásy.

V horkém létě jsme se pak konečně dostali na návštěvu do Polska. Skvělé setkání ve skvělé hale v Bialsku-Białe se jsme si užili, byť byla účast velice komorní. Další ročníky snad budou více obsazeny.

Rok jsme zakončili již tradiční akcí v Dobrovickém muzeu.

2016

Setkání v Zákupech se opravdu povedlo. Hala byla zcela zaplněná a dvojkolejka svojí kapacitou zabránila sobotnímu nedostatku příležitostí pro zájemce o provoz. V Žamberecké Vonwillerově továrně jsme objevili nový industriální prostor. Otestovali jsme ho v setkání, které bylo netradičně rozděleno na 2 víkendové části (první a druhá zde). Musíme říci, že zejména v té druhé polovině se nám významně nedostávalo personálu.

Podruhé jsme se vydali k polským kolegům na jejich setkání v Bielsku-Białe. Stáváme se zde významnými mentory organizátorů, kteří jsou si vědomi nedostatků, které jejich setkání má. Příští rok se budeme organizace setkání aktivně podílet v mnoha oblastech, doufejme, že se díky tomu podaří odstranit nedostatky zmíněné v reportáži.

Opět Bělá pod Bezdězem, tentokrát z červencového setkání v Bielsku-Białe, je vidět postup i v opačné části stanice (proti fotu z roku 2015)

Na posledním setkání v roce v Dobrovici byly vidět nádherné úzkorozchodné moduly TTe od Bodyho.

2017

Tradičně jsme rok zahájili v Zákupech. Tak nějak jsou nám ty Zákupy zase trošku těsné. Uvidíme, co přinese příští rok.

Dlouho očekávanou 😉 novinkou byla stanice Littice nad Orlicí

V dubnu, za opravdu aprílového počasí, pak navštívila dvojice našich kolegů setkání v německé Zelle-Mehlis. Prázdniny jsme začali setkáním v Polsku v Bielksu-Białe. Ze setkání Kolaj w Miniaturze se již stává hezká tradice s velikým potenciálem, který ale s sebou také nese potřebné nemalé množství práce na přípravách. Petr Šimral s Michalem Šedinou se pak účastnili setkání v Königsmoos.

Česká „Barča“ v obklopení německých vozidel na setkání v Zelle-Mehlis

Místo plánovaného setkání v Letohradě, kam se nakonec nepodařilo přilákat dostatek zájemců se jiná dvojice našich reprezentantů účastnila setkání ve slovenské Žilině. Bylo to setkání plné premiér.